Reguli de utilizare a sistemului de calcul paralel de tip HPC de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

    Prezentul regulament se consideră însușit de către toți utilizatorii care capătă drept de folosire a resurselor de calcul paralel și a sistemelor conexe din cadrul clusterului de calcul paralel HPC Cluster2.

        Introducere

    Sistemul de calcul paralel de tip HPC (High-Performance Computing), numit HPC Cluster2, este o resursă dedicată cercetătorilor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați pentru analiza și simularea numerică a problemelor complexe de cercetare care solicită resurse de calcul de înaltă performanță. Descrierea resurselor disponibile și instrucțiunile de utilizare sunt furnizate în cadrul prezentului site.

    Prin utilizator se înțelege un cadru didactic/cercetător din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați care solicită acces la sistemul de calcul paralel pentru a rezolva o problemă de modelare pe sistemul HPC Cluster2. Accesul studenților doctoranzi și a post-doctoranzilor se face în baza unei confirmări a îndrumătorilor de doctorat/stagiu.

    Toți solicitanții care obțin accesul la resursele HPC se angajează să respecte regulile și intrucțiunile de utilizare prezente.

        Licențe software existente

    În cadrul sistemului de calcul paralel sunt disponibile următoarele licențe software achiziționate de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați: 

  • Ansys CFD v.16.2, v.17.1, v. 2019R1 (Fluent, CFX), cu licență Academic Research pentru 5 utilizatori cu drept de rulare simultană a maxim 528 de procese de calcul paralel, pentru realizarea de simulări numerice în dinamica fluidelor.
    Pentru detalii referitor la drepturile de utilizare în regim academic a licențelor Ansys consultați http://www.ansys.com/Products/Academic/Licensing-and-Terms-of-Use.
  • Numeca Fine/Marine 5.1, 6.2, 7.2_1, 8.1, 8.2 - cu licență academică pentru 5 utilizatori cu drept de rulare simultană a 512 procese paralele.

Software opensource disponibil:

  • Gromacs v.5.1.5, v. 2018.8, v. 2019.4
  • OpenFoam - în curs de testare/instalare

    Instalarea altor programe de modelare, programe de simulare sau limbaje de programare cu biblioteci de calcul paralel pe sistemul de calcul HPC Cluster2 se poate realiza doar dacă se face dovada unei licențe cu drept de utilizare pentru Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați. Instalarea se face în urma unei cereri explicite prin e-mail la adresa support.hpc [at] ugal.ro și după ce echipa de suport tehnic a verificat compatibilitatea sistemului software cu sistemele hardware și software instalate în cadrul sistemului HPC Cluster2. 

     Pe serverele din cadrul sistemului HPC Cluster 2 nu se instalează variante demonstrative (trial) sau cu funcționare limitată în timp.

        Reguli și politici privind utilizarea resurselor hardware și software

    Utilizatorii sistemului HPC nu vor descărca, instala sau rula nici un program în afara celor care sunt deja preinstalate pe sisteme. Instalarea altor programe în afara celor existente se va face doar de către echipa de administrare a sistemului HPC.

    Accesul utilizatorilor la resursele sistemului de calcul paralel HPC-UGAL este permis doar prin intermediul serverelor de conectare (Login Nodes) care permit lucrul cu fișierele proprii utilizatorilor, pre-procesarea, post-procesarea și lansarea de joburi către sistemul de calcul paralel. Nu este permis accesul direct al utilizatorilor la sistemul de calcul paralel.

    Pe serverele de conectare NU trebuie executate simulări de calcul paralel sau modelări care solicită procesoarele sau resursele acestor servere. Sistemele nu au fost dimensionate pentru astfel de sarcini. Serverele de conectare se află sub monitorizare permanentă și sunt implementate mecanisme de protecție pentru supraîncărcare care vor opri automat procesele utilizatorilor care nu respectă aceste regului, fără a furniza vreun mesaj de prevenire. 

    Utilizatoriii sunt responsabili pentru exploatarea sistemului de calcul în mod eficient, etic și legal.

    Dreptul de folosire a sistemului de calcul paralel, la fel ca și contul (coordonatele de autentificare) utilizat pentru accesul la sistem nu sunt transmisibile altor persoane.

    Utilizatorii nu vor încerca să acceseze datele existente pe sistemul de calcul pentru care nu au permisiunea sau consimțământul autorului/posesorului.

    Utilizatorii sunt complet răspunzători pentru legalitatea și folosirea judicioasă a datelor și a informațiilor care sunt stocate în conturile proprii din cadrul sistemuliu de calcul paralel.

    Utilizatorii nu se vor angaja în activități menite a afecta securitatea sau integritatea sistemului de calcul paralel sau a serverelor și a componentelor din cadrul său.

    Utilizatorii sunt de acord că întreaga activitate de folosire a resurselor comune de calcul paralel se află sub permanentă monitorizare.

    Utilizatorii au obligația de a menționa în lucrările publicate utilizarea resurselor de calcul paralel. Un exemplu de astfel de mențiune este: „This research is conducted in part using the research computing facilities HPC-UGAL offered by the “Dunărea de Jos” University of Galați - www.hpc.ugal.ro”. De asemenea, în momentul publicării unei lucrări care menționează sistemul de calcul paralel autorii sunt rugați să semnaleze acest aspect furnizând detaliile lucrării responsabilului Laboratorului de Modelare Numerică în Acvacultură și Biologie Moleculară.

    Utilizatorii vor folosi resursele sistemului de calcul paralel numai pentru activități de cercetare dezvoltare în cadrul activităților academice. Pentru exploatarea resurselor în alte scopuri decât cele menționate anterior utilizatorii sunt rugați să ia legătura cu responsabilul Laboratorului de Modelare Numerică în Acvacultură și Biologie Moleculară.

    Orice exploatare nejudicioasă a resurselor existente sau activități care nu respectă prezentele reguli vor fi intrepretate ca un abuz asupra resurselor sistemului și vor atrage după sine măsuri restrictive asupra contului sau blocarea definitvă a accesului la sistemul de calcul paralel.

 

    Aceste reguli vor fi revizuite și actualizate periodic de către echipa responsabilă de gestionarea sistemului de calcul paralel pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, ca răspuns la problemele ridicate de utilizatori. Utilizatorii pot solicita clarificări privind instrucțiunile de utilizare, drepturile de licență disponibile sau diferite probleme tehnice responsabilului Laboratorului de Modelare Numerică în Acvacultură și Biologie Moleculară.
 

Ultima actualizare: 30 iulie 2020

Ultimele actualizări

Informații generale