Organizarea spațiului de stocare

    Sistemul de stocare este un situat într-un singur server, în serverul master. Zona de disc dedicată stocării fișierelor pentru utilizatori este partajată prin intermediul segmentului de 10Gbps între toate serverele care sunt conectate în cadrul sistemului Cluster2. Astfel indiferent de sistemul de operare (Windows sau Linux) în care este conectat un utilizator, fișierele proprii utilzatorului vor fi tot timpul aceleași.

    Accesul la fișiere este restricționat la nivelul fiecărui utilizator, nu este posibil ca un utilizator să aibă acces la fișiere altui utilizator, nici măcar în modul citire.

        Directorul de bază în Windows

    În momentul în care un utilizator se conectează în mediul de lucru WIndows este automat realizată o legătură către spațiul disc partajat (care se află fizic în sistemul Linux). Spațiul disc al utilizatorului se va regăsi astfel sub litera W:, aceasta fiind zona unde trebuie salvate fișierele. Acest „disc” nu este fizic prezent în cadrul serverului ci este doar accesibil prin intermediul rețelei de calculatoare, locația în rețea fiind \\HOME\home\<nume_de_login>. Cu ajutorul politicilor de grup (GPO) sunt realizate automat redirectări pentru toate folderele care sunt importante pentru mediul de lucru Windows, după cum urmează:

 • Documents  W:\Documents
 • Downloads  W:\Downloads
 • Desktop  W:\Desktop
 • Pictures  W:\Pictures
 • Music  W:\Music
 • Videos  W:\Videos

    Pentru sistemele Windows profilele utilizatorilor sunt salvate în directorul D:\Users\<nume_de_login>. În acest director utilizatorii pot crea directoare necesare pentru cazul în care este necesar accesul la un disc local pentru o anumită aplicație. Atenție, toate directoarele și fișierele care sunt create pe discul D: nu vor fi disponibile decât în cadrul sistemului unde acestea au fost create, nefiind accesibile din alte servere. Această zonă trebuie privită ca o zonă de lucru temporar, doar pentru aplicațiile care necesită acest lucru, și se recomandă folosirea spațiului din W: pentru stocare, din motive de viteză de acces și spațiu disponibil.

        Directorul de bază în Linux - master

    În cadrul sistemului Linux directorul de bază este nativ (disc prezent fizic în server) și se află în locația /home/<nume_de_login>. Conținutul acestui director este același cu conținutul discului W: din sistemul Windows, utilizatorii regăsind astfel aceleași structuri de directoare indiferent de nodul de login care este folosit.

        Directorul de lucru în serverele de calcul paralel

    În momentul execuției unui job, procesele aferente jobului sunt lansate în execuție pe unul sau mai multe din serverele de calcul paralel (compute nodes). Pentru ca procesele să regăsească fișierele de care au nevoie directorul de bază (home directory) al fiecărui utilizator se va regăsi în același loc pe toate nodurile de calcul, în locația /home/<nume_de_login>. Acest director este mapat pe fiecare server în parte prin intermediul segmentului de rețea de 10Gbps, furnizând un acces uniform și foarte rapid la fișiere.

        Transferul de fișiere

    Pentru a transfera fișiere din calculatorul propriu (local) către sistemul Cluster2 sau pentru a recupera datele prelucrate în cadrul sistemului HPC se poate folosi una din următoarele metode:

 • Transfer prin conectarea discului din master la calculatorul local 
  • Într-un Windows File Explorer se scrie în bara de adrese „\\master.hpc.ugal.ro\home” și se apasă Enter. În fereastra de autentificare care apare trebuie completate „UGAL\<nume_de_utilizator>” și parola. Se va deschide conținutul discului din server și se vor putea transfera fișiere între discurile locale din calculatorul folosit și spațiul de stocare din server.
 • Transfer prin SFTP
  • Pe serverul master.hpc.ugal.ro este disponibil un server SFTP care poate fi folosit pentru transferul bidirecțional de fișiere. Este recomandată instalarea unui client SFTP cum ar fi Filezilla disponibil în mod gratuit la adresa https://filezilla-project.org/download.php?type=client. Se poate realiza astfel o conexiune SSH care permite transferul de fișiere, metodă cunoscută sub numele de SFTP. Această metodă presupune criptarea întregului trafic și ca atare nu ridică probleme de securitate.
 • Transfer prin Remote Desktop Connection
  • Înainte de a deschide conexiunea RDP către un server Windows este posibilă realizarea mapării unui disc din calculatorul local în cadrul sesiunii de lucru pe server. Trebuie apăsat butonul „Show Options”, ales tab-ul „Local Resources” și apoi apăsat butonul „More” pentru a obține lista cu toate discurile prezente în sistemului local, de unde se poate alege printr-o marcare discul dorit. În cadrul sesiunii de lucru Windows discul local mapat va apărea în cadrul Windows Explorer și se pot astfel copia fișiere ca și cum discul din calculatorul local ar fi conectat în serverul Windows aflat la distanță.

    Este recomandată prima metoda de transfer pentru fișiere, aceasta oferind cea mai bună viteză de transfer. Dacă se folosește un calculator cu o conexiune Gigabit la rețeaua Universității rata de transfer ar trebui să fie de cca. 100-105 MB/s, limitările fiind date de performanțele discului local și de conectivitatea calculatorului folosit.

        Cote de spațiu

    Pentru spațiul de stocare principal, din serverul master, cota de disc alocată fiecărui utilizator este de 4TB. Pentru discul D: din serverele Windows cota de spațiu este de 800GB pentru fiecare utilizator.

 

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2019

Ultimele actualizări

Informații generale