Acces la HPC Cluster2

    Sistemul de calcul paralel HPC Cluster2 nu este accesibil decât din rețeaua internă a Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Toate serverele care constituie sistemul HPC sunt conectate în segmente de rețea private. În mod suplimentar, nodurile de calcul nu sunt accesibile decât prin intermediul sistemului de management al joburilor, nu este permis accesul direct la servere. 

    Modalitatea normală de lucru pentru sistemul HPC este de a lucra pe servere la distanță, folosind calculatorul local doar ca o consolă (ecran, tastatură și mouse) pentru serverul distant. Pentru a rula joburi în cadrul sistemului HPC Cluster2 utilizatorii trebuie să se conecteze pe unul din nodurile de conectare (Login Nodes) de unde pot fi lansate programele dorite, configurate și lansate în execuție joburile. Mai multe detalii despre conectarea de la distanță pe serverele specializate pentru aceste aspecte pot fi găsite în secțiunea „Conectarea la sistem”.

    Atenție! Nodurile de conectare (Login Nodes, LN1, LN2/MASTER, LN3) nu sunt destinate rulării joburilor paralele! Pe aceste sisteme trebuie realizate doar operațiuni de pre/post procesare a datelor sau de configurare a joburilor. Sistemele de conectare se află sub monitorizarea permanentă și sunt implementate mecanisme de protecție la supraîncărcarea acestora. În momentul în care se va constata o exploatare incorectă a sistemelor de conectare toate procesele utilizatorului care încalcă regulile de utilizare ale sistemului vor fi oprite fără o notificare în prealabil.

    Accesul la sistemul HPC Cluster2 este permis membrilor comunității academice (cadre didactice și cercetători) din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați în baza unei cereri pe baza formularului disponibil aici. În urma aprobării cererii de către responsabilul Laboratorului de Modelare Numerică în Acvacultură și Biologie Moleculară și de către rectorul universității, persoana care a cerut accesul va primi un e-mail de confirmare. Asignarea dreptului de folosire a sistemului HPC Cluster2 și a configurărilor aferente se realizează manual, procesul nu este automat, răspunsul nu va fi furnizat imediat după efectuarea cererii.

    Doctoranzii sau post-doctoranzii care solicită accesul la sistemul HPC Cluster2 trebuie să aibă confirmarea coordonatorilor de stagiu. Aceasta va fi solicitată de către responsabilii sistemului HPC direct către îndrumătorul de doctorat sau coordonatorul stagiului postdoctoral.

    La încheierea perioadei de lucru pentru care s-a solicitat acces la sistemul de calcul, se va suspenda dreptul de acces la cozile de lucru. În momentul încheierii perioadei de acces la cozile de lucru utilizatorul va avea acces doar la sistemul de fișiere în sistemul LN1, LN3 pe o perioadă de 10 zile.

    Nerespectarea condițiilor de utilizare a sistemului de calcul conform prezentei proceduri și aprobării obținute, conduce la desființarea imediată a contului de utilizator!

     Mai multe detalii despre cozile de execuție pot fi obținute în secțiunea „Sistemul de joburi”.

    Ultima actualizare: 30 iulie 2020

Ultimele actualizări

Informații generale