HPC @ UGAL

Resurse pentru calcul paralel de înaltă
performanță la dispoziția comunității
academice din Universitatea "Dunărea de Jos"
din Galați
cluster1.png

Calcul paralel

Cu o putere de calcul totală estimată de 24,9 Tflops, 624 de nuclee din 26 de servere performante și două segmente de interconectare, Ethernet de 10Gbps și  Infiniband QDR de 40 Gbps, sunt la dispoziția cercetătorilor pentru rularea de simulări numerice.

Simulări numerice

Sistemul HPC este cel mai important din învățământul românesc pentru realizarea de simulări numerice în mecanica fluidelor prin licența existentă pentru 592 de procese de calcul paralel pentru Ansys CFD și cele 512 licențe de calcul paralel pentru Numeca Fine/Marine.

Instrucțiuni

În secțiunea ”Utilizare” pot fi găsite informații despre arhitectura sistemului de calcul paralel, atât hardware cât și software, despre funcționarea sa și despre cum se poate executa și monitoriza un job, atât în regim interactiv sau prin intermediul unor scripturi de comenzi de tip „batch”.

Monitorizare

Facilitățile de monitorizare permit ca în orice moment să fie afișate în timp real job-urile aflate în curs de execuție și starea sistemului de calcul paralel, cu detalii specifice fiecărui nod de calcul, prin intermediul unor module special proiectate pentru sistemul HPC.
Image

HPC - Calcul Paralel de Înaltă Performanță


Sistemul de calcul paralel de înaltă performanță (High Performance Computing) este dedicat activităților de cercetare și dezvoltare pentru comunitatea academică din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. 
Simulările numerice folosite ca metode de studiu aduc un supliment de informații, prin posibilitatea de a obţine un acces facil la valorile instantanee ale mărimilor fizico-chimice, în orice regiune a domeniilor de calcul și la orice pas de timp, spre deosebire de experimentele fizice, în special în situațiile unde realizarea unui model la scară naturală este foarte greu sau costisitor de realizat.
Cu o putere de calcul susținută de cca. 20,4 TFlops sistemul de calcul paralel se numără printre cele mai importante din învățământul superior românesc.
Sistemul de calcul paralel a fost achiziționat prin intermediul

Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”
”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură - MORAS

proiect ID 1815, cod SMIS-CSNR 48745
în cadrul 
Laboratorului de ”Modelare numerică în acvacultură și biologie moleculară

logo-ugal-white.png
ansys-logo.png
gromacs-logo.png

Ultimele actualizări

Informații generale