Referințe rapide pentru comenzile uzuale

Comenzi pentru job-uri:

Comanda  Funcționalitate Utilizare Exemplu
qsub trimite un job într-o coadă de execuție qsub [script] $ qsub exemplu.job
qdel șterge un job din coada de execuție, determinând oprirea acestuia qdel [id_job] $ qdel 623
qstat

afișează joburile
-q afișează toate cozile
-a afișează toate joburile
-f <id_job> afișează detaliile jobului cu id-ul <id_job>
-r afișează joburile în curs de execuție

qstat
qstat -q
qstat -a
qstat -f <id_job>
qstat -r

$ qstat
$ qstat -q
$ qstat -a
$ qstat -f 623
$ qstat -r

 

Fișierul pentru un job generic:

#!/bin/bash
#PBS -l select=24
#PBS -l walltime=3:00:00
#PBS -N numele_jobului
#PBS -o ${PBS_JOBNAME}.o${PBS_JOBID} 
#PBS -e ${PBS_JOBNAME}.e${PBS_JOBID}
#PBS -m ae -M $Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
cd $PBS_O_WORKDIR
module load <numele_modulului>
comanda_pentru_programul_de_calcul_paralel

Principalele directive PBS:

Directivă Exemplu Descriere
-l #PBS -l select=24 Specificarea numărului procesoare pentru job, repartizarea la nivelul nodurilor se va face automat de către sistemul de gestiune al cozilor de execuție
-l #PBS -l select=2:ncpus24=mpiprocs=24 Specificarea numărului de noduri, a numărului de procesoare pentru fiecare nod și a numărului de procese MPI pentru fiecare nod. Numărul total de procesoare care vor fi alocate va fi produsul între numărul de noduri solicitate și numărul de procesoare solicitate.
-l #PBS -l walltime=HH:MM:SS Timpul total solicitat pentru job
-q #PBS -q <nume_coadă> Coada de execuție în care să fie pus jobul
-n #PBS -n <nume_job> Numele jobului
-o #PBS -o <nume_fișier> Numele fișierului unde va fi trimis fluxul STDOUT
-r #PBS -e <nume_fișier> Numele fișierului unde va fi trimis fluxul STDERR
-M #PBS -M <adresă_de_email> Adresa de e-mail către care vor fi trimise mesajele referitoare la evoluția jobului

 

 

Ultima actualizare 21 februarie 2020

Ultimele actualizări

Informații generale