HPC @ UGAL

Resurse pentru calcul paralel de înaltă
performanță la dispoziția comunității
academice din Universitatea "Dunărea de Jos"
din Galați

Calcul paralel

Cu o putere de calcul totală estimată de 24,9 Tflops, 624 de nuclee din procesoare de ultimă generație și o interconectare de 40 Gbps vă stau la dispoziție pentru rularea programelor dvs.

Simulări numerice

Sistemul HPC este cel mai important din învățământul românesc pentru realizarea de simulări numerice în mecanica fluidelor prin licența existentă pentru 528 de procese de calcul paralel pentru Ansys CFD.

Instrucțiuni

În secțiunea ”Utilizare” regăsiți informații despre arhitectura sistemului de calcul paralel, despre funcționarea sa și despre cum se poate executa și monitoriza un job.

Monitorizare

Facilitățile de monitorizare permit ca în orice moment să știți job-urile aflate în curs de execuție și starea sistemului de calcul paralel, cu detalii specifice fiecărui nod de calcul.

HPC - Calcul paralel de înaltă performanță

Sistemul de calcul paralel de înaltă performanță (High Performance Computing) este dedicat activităților de cercetare și dezvoltare pentru comunitatea academică din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați.
Simulările numerice folosite ca metode de studiu aduc un supliment de informații, prin posibilitatea de a obţine un acces facil la valorile instantanee ale mărimilor fizico-chimice, în orice regiune a domeniilor de calcul și la orice pas de timp, spre deosebire de experimentele fizice, în special în situațiile unde realizarea unui model la scară naturală este foarte greu sau costisitor de realizat.
Cu o putere de calcul susținută de cca. 20,4 TFlops sistemul de calcul paralel se numără printre cele mai importante din învățământul superior românesc.

Sistemul de calcul paralel a fost achiziționat prin intermediul

Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”
”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură - MORAS

proiect ID 1815, cod SMIS-CSNR 48745
în cadrul 
Laboratorului de ”Modelare numerică în acvacultură și biologie moleculară

Ultimele actualizări

Informații generale